Informacja na temat rekrutacji

GWSH Filia w Koszalinie

rek2020.jpg 

 

Ogólne informacje dotyczące rekrutacji na STUDIA PODYPLOMOWE:

 

1. Wymagane dokumenty:

 

2. Miejsce składania podań: 

Dziekanaty Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku Filia w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 113, 75-601 Koszalin.

Rekrutacji można również dokonać on-line, klikając tutaj (dotyczy naboru na semstr zimowy).

 

3. Czas trwania nauki: 

Studia podyplomowe w GWSH w Gdańsku Filia w Koszalinie trwają od dwóch do czterech semestrów. Liczba semestrów uzależniona jest od danego zakresu studiów podyplomowych. Za każdy semestr studiów słuchacz otrzymuje 30 punktów ECTS.

 

4. Organizacja zajęć: 

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu lub w innych dodatkowych terminach uzgodnionych wcześniej ze słuchaczami, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

 

5. Termin składania podań: 

Do 30 listopada lub do 28 lutego.

 

6. Sposób rekrutacji i zasady kwalifikacji: 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

 

7. Sposób zaliczenia: 

Warunkiem ukończenia studiów jest osiągnięcie przez słuchacza zakładanych programem i planem studiów efektów uczenia się. Czynny udział w zajęciach, zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych planem i programem kształcenia. Forma ukończenia studiów uzależniona jest od zakresu studiów podyplomowych. Studia kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

 

8. Dokumenty ukończenia studiów: 

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku.

 

9. Opłata za semestr: 

Każdorazowo dla danego naboru wysokość opłaty za studia określa Kanclerz Uczelni. Opłata uzależniona jest od ilości semestrów. Aktualny wykaz znajduje się w zakładce Opłaty za studia. Dostępny jest system płatności w ratach.

 

10. Oferta edukacyjna studiów podyplomowych w aktualnym roku akademickim:

 

 

 

11. Dodatkowe informacje o studiach:

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji i toku studiów udzielają Dziekanaty Wydziału Administracji i Wydziału Humanistycznego GWSH Filia w Koszalinie.

 

ws.jpg

 

Na wszystkie zakresy studiów podyplomowych prowadzonych w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdański oraz w Filii w Koszalinie dokumenty rekrutacyjne można złożyć w dowolnym dziekanacie - zarówno koszalińskim jak i gdańskim.