Profile zawodowe absolwenta wraz z przykładami

Rok akademicki 2020/2021

KIERUNEK PEDAGOGIKA
Wydział Nauk Społecznych w Gdańsku; Wydział Humanistyczny w Koszalinie
Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

 

Moduły dodatkowe:
– Terapia pedagogiczna z elementami logopedii
– Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii
– Terapia pedagogiczna w pedagogice opiekuńczo-wychowawczej

 

Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

 

 

KIERUNEK PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
Wydział Nauk Społecznych w Gdańsku
Jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

 

Moduły dodatkowe:

– Kształcenie integracyjne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

– Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

– Pedagogika szkolna  

 

KIERUNEK ADMINISTRACJA
Wydział Administracji w Koszalinie

Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

 

 

Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

 

 

KIERUNEK ZARZĄDZANIE
Wydział Nauk Społecznych w Gdańsku

Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności: