Inauguracja zajęć na studiach podyplomowych

Komunikat dla słuchaczy pierwszego semestru studiów podyplomowych.

Pierwszy zjazd dla słuchaczy pierwszego semestru studiów podyplomowych odbędzie się odpowiednio:

 

17 listopada 2018 roku dla zakresów:

 

 

24 listopada 2018 roku dla zakresów:

 

 

Informacja o inauguracji zajęć dla kolejnych nowo utworzonych grup zostanie podana wkrótce.