Studia dla żołnierzy

Pomoc rekonwersyjna dla żołnierzy

Kto może ubiegać się o pomoc rekonwersyjną?

- żołnierz po zakończeniu służby, w okresie 2 lat od daty jej zakończenia
- żołnierz w trakcie służby, planujący jej zakończenie w ciągu 2 lat
- małżonkowie i dzieci żołnierzy którzy zginęli w trakcie wykonywania obowiązków służbowych lub żołnierzy którzy zakończyli służbę wojskową z przyczyn zdrowotnych w związku z wypadkiem lub chorobą związaną z wykonywaniem służby
 
CO ZROBIĆ, ABY UZYSKAĆ POMOC REKONWERSYJNĄ W GDAŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOLE HUMANISTYCZNEJ?

KROK 1.

WYBIERZ KIERUNEK, na którym w GWSH podniesiesz swoje kwalifikacje i pobierz zaświadczenie o uprawnieniu uczelni do prowadzenia studiów (zaświadczenie to dołączysz do wniosku o pomoc rekonwersyjną).

- aby dowiedzieć się więcej o uczelni i jej ofercie dydaktycznej przejdź do działu OFERTA UCZELNI
- wykaz niezbędnych dokumentów, które składają kandydaci na studia oraz kontakt znajdziesz w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA

KROK 2.

ZŁÓŻ WNIOSEK adresowany do Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego:
- żołnierze którzy zakończyli służbę oraz uprawnieni członkowie rodzin żołnierzy powinni złożyć wniosek w Wojskowej Komendzie Uzupełnień lub w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym odpowiednim do miejsca zamieszkania
- żołnierze którzy pełnią służbę powinni złożyć wniosek za pośrednictwem dowódcy jednostki
 
Wniosek powinien być zaadresowany do Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego właściwego dla miejsca zamieszkania ubiegającego się o pomoc rekonwersyjną.

Dla osób zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego właściwe Wojskowe Biuro Emerytalne mieści się pod adresem:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Szczecinie
ul. Głowackiego 5
70-238 Szczecin
www.wbe.szczecin.pl
e-mail : biuro@wbe.szczecin.pl

Dla osób zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego właściwe Wojskowe Biuro Emerytalne mieści się pod adresem:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Gdańsku
ul. Do Studzienki 47
80-227 Gdańsk
Tel. 58 348-25-66, 58 348-25-67
Fax 58 348-25-20
www.wbegd.internetdsl.pl
e-mail : wbe.gdansk@mw.mil.pl

Pozostałe Wojskowe Biura Emerytalne uprawnione do udzielania pomocy rekonwersyjnej mieszczą się w:
- Krakowie
- Lublinie
- Olsztynie
- Warszawie
- Wrocławiu

Do wniosku należy dołączyć:

1. Żołnierze zawodowi:
- zaświadczenie, które otrzymałeś w Dziekanatach GWSH
- dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej albo oświadczenie żołnierza o planowanym zamiarze zwolnienia z zawodowej służby wojskowej
- zgodę dowódcy jednostki wojskowej na odbycie przekwalifikowania zawodowego
- zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej przez żołnierza wysłudze lat zawodowej służby wojskowej

2. Byli żołnierze zawodowi:
- zaświadczenie, które otrzymałeś w Dziekanatach GWSH
- decyzję o zwolnieniu ze służby wojskowej  lub decyzję o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku lub choroby pozostających w związku
z pełnieniem służby wojskowej poza granicami państwa
- dokument potwierdzający posiadaną przez żołnierza wysługę lat zawodowej służby wojskowej

3. Małżonek żołnierza:
- zaświadczenie, które otrzymałeś w Dziekanatach GWSH
- skrócony odpis aktu małżeńskiego
- dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych

4. Dzieci żołnierza lub ich prawni opiekunowie:
- zaświadczenie, które otrzymałeś w Dziekanatach GWSH
- skrócony odpis aktu urodzenia
- dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych

5. Dzieci żołnierza w wieku od 18 do 25 lat:
- zaświadczenie, które otrzymałeś w Dziekanatach GWSH - skrócony odpis aktu urodzenia
- dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych
- oświadczenie o stanie cywilnym
- zaświadczenie o pobieraniu nauki
- ewentualne orzeczenie o niepełnosprawności

KROK 3.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o pomocy rekonwersyjnej złóż komplet dokumentów wymaganych w Dziekanacie GWSH wraz z oryginałem decyzji wydanej przez Wojskowe Biuro Emerytalne.
 
KROK 4.

Rozpocznij studia! Jesteś na drodze do swojego sukcesu!

Adresy i telefony instytucji zajmujących się rekonwersją kadr.
- www.mon.gov.pl