Biblioteka

ul. Zwycięstwa 113

Księgozbiór biblioteki - liczący prawie 16000 vol. - stanowią publikacje tematycznie związane z kierunkami kształcenia Uczelni oraz publikacje z dziedzin powiązanych z tymi kierunkami. Na zasób biblioteczny składają się zbiory pozyskane z Instytutu Bałtyckiego w Gdańsku, Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, księgozbiory profesorów pracujących w naszej Uczelni, dary mieszkańców Koszalina, publikacje wydawnictwa uczelnianego i - w największej części - zakupy dokonywane zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez kadrę dydaktyczną i naszych studentów.


Biblioteka udostępnia zbiory na zewnątrz poprzez wypożyczalnię swoim studentom i pracownikom. Bez ograniczeń z zasobu biblioteki można korzystać w czytelni. W czytelni dostępne są również stanowiska komputerowe z dostępem do internetu.


Dzięki porozumieniom zawartym z Koszalińską Biblioteką Publiczną (Koszalin, Plac Polonii 1), Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną (Koszalin, ul. Piłsudskiego 62) oraz jej filie na terenie byłego woj. koszalińskiego) oraz Centralną Biblioteką Lekarską (Koszalin, ul. Chałubińskiego 7) pracownicy i studenci mogą w pełni korzystać z zasobów tych placówek.

 

Wykaz czasopism dostępnych w Bibliotece GWSH Filia Koszalin

 

Kartoteka zagadnieniowa z czasopism 

 

 

Godziny pracy biblioteki:
Poniedziałek : nieczynne
Wtorek : 8.00-14.00 
Środa : 8.00-14.00   
Czwartek : 8.00-14.00
Piątek : nieczynne
w dni zjazdów : sobota : 8.00 - 15.00 ; niedziela : nieczynne

 

Przerwa urlopowa : 10.07 - 31.08.2023 r.