Pedagogika specjalna

Wydział Humanistyczny - jednolite studia magisterskie

Kierunek Pedagogika specjalna - jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym (stacjonarne i niestacjonarne)
** w przygotowaniu (Uczelnia złożyła wniosek o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów i oczekuje na decyzję MNiSW) **

 

Specjalności:

 

Absolwenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika specjalna mają możliwość podjęcia dalszego kształcenia w GWSH w Gdańsku na studiach podyplomowych.