Promocje

Promocje w aktualnym roku akademickim

 

 

Bonifikata w wysokości 10% zniżki czesnego za pierwszy semestr studiów na studiach pierwszego i drugiego stopnia w GWSH w Gdańsku dla studentów rozpoczynających studiowanie w roku akademickim 2022/2023. Bonifikata przysługuje pod warunkiem złożenia kompletu dokumentów do 31 sierpnia 2022 roku. Bonifikata nie łączy się z innymi promocjami.

 

Absolwenci studiów pierwszego stopnia GWSH w Gdańsku, chcący kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, mogą dokonać wyboru rodzaju bonifikaty, tj. w wysokości rabatu 5% zniżki czesnego przez cały cykl trwania studiów lub w wysokości 10% zniżki za pierwszy semestr.

 

 

Absolwenci studiów pierwszego stopnia kontynuujący kształcenie w GWSH otrzymują pięcioprocentową zniżkę na cały tok studiów drugiego stopnia.

 

 

Absolwentom GWSH, studiów pierwszego i drugiego stopnia, przysługuje pięcioprocentowa zniżka w opłatach za naukę na studiach podyplomowych prowadzonych przez Wydział Administracji i Wydział Humanistyczny GWSH w Gdańsku Filia w Koszalinie.

 

 

opłaty4.jpg