Pracownia Praktyk Studenckich

Zasady organizowania studenckich praktyk zawodowych Filii Koszalin Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej

Studia w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdańsku obejmują, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia, studencką praktykę zawodową, która jest integralną częścią kształcenia i podlega obowiązkowemu zaliczeniu. Studenci, odbywając praktykę, mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w realnych warunkach, weryfikowania jej w konkretnych sytuacjach zawodowych, a także zaprezentowania się potencjalnym pracodawcom.

 

Aż 98,4% studentów i słuchaczy GWSH w Gdańsku wysoko ocenia miejsca realizacji praktyk zawodowych, a 96,8% badanych deklaruje, że w trakcie trwania praktyki nabyło nowe doświadczenie zawodowe. Zdaniem respondentów, odbyte praktyki potwierdzają słuszność dokonanego przez nich wyboru kierunku studiów lub zakresu kształcenia podyplomowego [wg e-badania opinii studentów i słuchaczy GWSH na temat odbytych praktyk; edycja 2019].

 

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami organizowania praktyk studenckich opublikowanymi w poniższych artykułach.

 

Studentów i absolwentów Uczelni zainteresowanych ofertami pracy, staży, praktyk nieobligatoryjnych, wolontariatu oraz bezpłatnych szkoleń i warsztatów zachęcamy do odwiedzania strony internetowej Biura Karier, strony na portalu Facebook i/lub subskrybowania Newslettera GWSH.

 

Pełnomocnik Rektora Ds. Organizacji i Praktyk Studenckich

mgr Ireneusz Radko

 

godziny i miejsce przyjęć:

 

poniedziałek 9.30 - 14.00

wtorek 9.30 - 14.00

środa 10.00 - 13.00

czwartek 9.30 - 14.00


ul. Zwycięstwa 113 pok. 8 (parter), 75-601 Koszalin

tel. (94) 343-10-71 wew. 45,

tel. kom. 604 894 290,

e-mail  irekradko@wp.pl

 

Studenckie praktyki zawodowe są obligatoryjnym elementem kształcenia na wszystkich kierunkach studiów zawodowych. Uczelnia zwraca szczególną uwagę, aby kształcenie nie odbywało się w oderwaniu od praktyki. Studenci muszą mieć możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w realnych warunkach, weryfikowania jej w konkretnych sytuacjach zawodowych, a także zaprezentowania się potencjalnym pracodawcom.

 

Wzory dokumentów