Praca dyplomowa

Informacje dotyczące pracy dyplomowej:

Do dziekanatu przed obroną pracy dyplomowej należy dostarczyć:

 

 

Na podstawie zdanego indeksu i pracy dyplomowej student może otrzymać kartę obiegową.

 

Praca dyplomowa musi być napisana zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Pisania Pracy Dyplomowej w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdańsku.

 

Wzory dokumentów