Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla studentów i słuchaczy

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla studentów i słuchaczy Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku Filia w Koszalinie.

Zapraszamy studentów oraz słuchaczy Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku Filia w Koszalinie do korzystania z nieodpłatnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, która obejmuje:

 

 
Pomoc pedagoga i psychologa udzielana jest w siedzibie Filii GWSH w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 113, w dniach oraz godzinach dyżurów specjalistów.
 
Specjaliści udzielający psychologicznego i pedagogicznego wsparcia w formie indywidualnych spotkań są do dyspozycji studentów i słuchaczy podczas dyżurów, które odbywają się zgodnie z harmonogramem.