Plany studiów niestacjonarnych - podyplomowe

Wydział Humanistyczny

TERMINARZ

 

 

 

Nauczanie Chemii - Semestr 3 (XI'16)

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - Semestr 3 (XII'16)

Surdopedagogika i Tyflopedagogika - Semestr 1 (XI'17)

Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Semestr 1 (XI'17)

Nauczanie Matematyki i Fizyki - Semestr 1 (XI'17)

Terapia integracji sensorycznej (autyzm, zespół Aspergera, ADHD, MPD, zespół Downa, FAS) - Semestr 1 (XI'17)

Nauczanie Plastyki i Techniki - Semestr 1 (XI'17)

Nauczanie Muzyki - Semestr 1 (XII'17)

Historia i wiedza o społeczeństwie - Semestr 1 (XII'17)