Plany studiów niestacjonarnych - podyplomowe

Wydział Humanistyczny

TERMINARZ

 

 

 

Surdopedagogika i Tyflopedagogika - Semestr 2 (XI'17)

Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Semestr 2 (XI'17)

Nauczanie Matematyki i Fizyki - Semestr 2 (XI'17)

Terapia integracji sensorycznej (autyzm, zespół Aspergera, ADHD, MPD, zespół Downa, FAS) - Semestr 2 (XI'17)

Nauczanie Plastyki i Techniki - Semestr 2 (XI'17)

Nauczanie Muzyki - Semestr 2 (XII'17)

Historia i wiedza o społeczeństwie - Semestr 2 (XII'17)