Plany studiów niestacjonarnych - podyplomowe

Wydział Humanistyczny

TERMINARZ

 

 

 

Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Semestr 2 (XI'18)

Pedagogika specjalna - Semestr 2 (XI'18)

Terapia integracji sensorycznej (autyzm, zespół Aspergera, ADHD, MPD, zespół Downa, FAS) - Semestr 2 (XI'18)

Surdopedagogika i Tyflopedagogika - Semestr 2 (XI'18)

Nauczanie Matematyki i Fizyki - Semestr 2 (XI'18)

Nauczanie Plastyki i Techniki - Semestr 2 (XI'18)

Historia i wiedza o społeczeństwie - Semestr 2 (XI'18)

Diagnoza, terapia i pomoc psychologiczno-pedagogiczna - Semestr 2 (XI'18)

Nauczanie Chemii - Semestr 2 (XI'18)