Plany studiów niestacjonarnych - pierwszego stopnia

Wydział Humanistyczny

KIERUNEK :

 

 

Plany zajęć dla Studiów pierwszego stopnia zlokalizowane są w platformie Wirtualny Dziekanat na indywidualnym koncie studenta. Dostęp za pośrednictwem uczelnianej stron internetowej.