Plany studiów niestacjonarnych - drugiego stopnia

Wydział Humanistyczny

Studenci pierwszego semestru Studiów drugiego stopnia logują się do Wirtualnego Dziekanatu za pośrednictwem strony internetowej GWSH w Gdańsku www.gwsh.gda.pl. Przekierowanie znajduje się w prawym górnym rogu ekranu strony głównej. Należy kliknąć zielone pole "ZALOGUJ MNIE", podać jako login nazwę składającą się z inicjałów i numeru albumu. Jako hasło wpisać datę swoich urodzin.

 

TERMINARZ