Plany studiów niestacjonarnych - podyplomowe

Plany studiów niestacjonarnych - podyplomowe

TERMINARZ

 

 

 

Terminy egzaminów dyplomowych

 

Administracja publiczna - Semestr 2 (XI'17)

Zarządzanie zasobami ludzkimi - Semestr 2 (XI'17)

Kurs "Zarządzanie instytucją i zarządzanie zasobami ludzkimi" - Semestr 1 (III'18)