Grafika reklamowa i wydawnicza

Wydział Humanistyczny - Studia I stopnia

Opis specjalności:
Kierunek Grafika reklamowa i multimedia  w kompetentny sposób na ścieżce dydaktycznej łączy posługiwanie się nowoczesnymi technologiami w tym programami graficznymi w projektowaniu reklam i multimedialnych publikacji z tradycyjnym warsztatem plastycznym (malarstwo, rysunek, rzeźba) w kreatywnym i artystycznym  ujęciu.


Kierunek kształci specjalistów, do projektowania  grafiki reklamowej, wydawniczej dla  usługi czy produktu w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku. Nabyty warsztat i umiejętności pozwolą projektować oprawy graficzne 2D, 3D, realizacje animowane w wymaganych przez rynek publikacji środowiskach, niezbędnymi narzędziami cyfrowymi  z wykorzystaniem technologii informatycznych. Absolwenci potrafią zrealizować strategię graficzną dowolnej usługi czy produktu.


Absolwent kierunku GRAFIKA REKLAMOWA I MULTIMEDIA  posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie kreowania i projektowania form wizualnych dla nowoczesnych i tradycyjnych mediów, ale przede wszystkim ich wykorzystania w działaniach biznesowych.


Przy połączeniu zajęć z dyscyplin artystycznych z elementami wiedzy o prawie autorskim, marketingu, nowoczesnych technologii absolwent posiada szerokie możliwości kreowania kampanii reklamowych  za pomocą innowacyjnych narzędzi, zarówno tradycyjnych, jak i zaawansowanych technologicznie środków ekspresji. Wiedza z zakresu historii sztuki, estetyki i design`u otwiera ścieżkę realizacji praktycznych działań w sektorze reklamy, wydawnictw pozwala na  obrazowanie, modelowanie i komponowanie autorskich wyzwań.


W zakresie umiejętności informatycznych absolwent praktycznie poznaje oprogramowanie służące do modelowania obrazu i dźwięku, edycji mediów strumieniowych, generowania obrazu dwu- i trój-wymiarowego, oraz wszelkich zastosowań DTP (desktop publishing).

Kwalifikacje absolwenta:
Absolwent kierunku Grafika Reklamowa i Multimedia o specjalności Grafika Reklamowa i Wydawnicza nabywa dodatkowo wiedzę,  umiejętności i kompetencje z zakresu:  grafiki edytorskiej, technik druku cyfrowego, technik poligraficznych, DTP prepress’u i postpress’u (obsługi urządzeń do druku cyfrowego, ich kalibracji w zależności od materiału; projektowania publikacji, składu i łamania publikacji, typografii w druku), projektowania zgodnie ze ścieżką startegii marketingowch - projektowania kampanii promocyjnych, identyfikacji korporacyjnej. Realizuje zdania z zakresu fotografii użytkowej (reklamowej), korekcji i retuszu fotografii (fotografowania produktu, projektowania, organizacji i realizacji kreatywnych fotografii reklamowych, ukierunkowanych marketingowo sesji fotograficznych. Absolwent projektuje serwisy internetowe, w zakresie projektowania funkcjonalnego, projektowania architektury i modelowania informacji, doboru typografii. Absolwent przygotowuje wydawnictwa multimedialne na potrzeby reklamowe w Internecie Absolwent zna zagadnienia z komunikacji marketingowej, dostrzega, analizuje i wyznacza istotne cechy obiektów, grup docelowych buduje projekty jako spójne komunikaty marketingowe w oparciu o autorską kreację. Absolwent projektuje systemy identyfikacji wizualnej, zna zasady budowy kampanii reklamowych i promocyjnych (komercyjnych i społecznych). Poprzez nabycie kompetencji dodatkowych w ramach specjalności Projektowanie graficzne absolwent będzie przygotowany także do podjęcia własnej działalności gospodarczej.

 

Studia kończą się egzaminem dyplomowym.