Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (nauczycielska)

Wydział Humanistyczny - Studia I stopnia

1Opis specjalności
W toku nauki studenci zostają wyposażeni w podstawowy zasób wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, filozofii oraz przedmiotów specjalizacyjnych, takich jak: pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika przedszkolna, diagnoza i terapia pedagogiczna, edukacja polonistyczna, edukacja matematyczna, edukacja środowiskowa, edukacja plastyczna, edukacja techniczna, edukacja muzyczna, emisja głosu, technologie informacyjne. Kształcenie obejmuje także zajęcia praktyczne w szkole i przedszkolu. 

Absolwent tej specjalności nabywa umiejętności w zakresie:


Studia są podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych.

2. Gdzie możesz znaleźć zatrudnienie po studiach:

 

3. Moduł dodatkowy:

Kształcenie integracyjne

 

opłaty4.jpg