Pedagogika

Wydział Humanistyczny - Studia I stopnia

Dlaczego warto studiować Pedagogikę? 
Na początku XXI stulecia stoimy wobec nowych wyzwań cywilizacyjnych wynikających z gwałtownych przemian politycznych, społecznych, ekonomicznych, kulturowych, tak w wymiarze krajowym, europejskim, jak i światowym. Gwałtowny rozwój wielu dziedzin życia niesie ze sobą zarówno korzyści i dobrodziejstwa, jak i zagrożenia. W radzeniu sobie człowiekowi z nową rzeczywistością niezbędny jest pedagog wskazujący właściwe drogi rozwoju. Bycie pedagogiem – to fascynujące wyzwanie współczesności. Jest też i inny wymiar, dla którego warto podjąć studia pedagogiczne. Jest nim wymiar osobisty. Studia pedagogiczne obejmują bowiem nie tylko szerokie spektrum wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, ale także psychologii, socjologii, filozofii, najnowszych technologii komunikacyjnych, sztuki i kreatywności.

Dlaczego warto studiować Pedagogikę w GWSH w Gdańsku Filia w Koszalinie?
Ukończenie Pedagogiki w GWSH daje szerokie możliwości podjęcia ciekawej pracy. Uczelnia w sposób bardzo dynamiczny reaguje na potrzeby pracodawców i błyskawicznie zmieniające się warunki rynku pracy.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika mają możliwość podjęcia dalszego kształcenia w GWSH w Gdańsku na tym samym kierunku na studiach drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych.  

Absolwenci Pedagogiki GWSH w Gdańsku Filia w Koszalinie bez względu na ukończoną specjalność są chętnie zatrudniani miedzy innymi jako:


Aż 83
,3% pracodawców wysoko ocenia poziom wiedzy oraz umiejętności praktycznych absolwentów GWSH w Gdańsku, a 77,8% wskazuje na ich wysoki poziom kompetencji społecznych
 

Kierunek Pedagogika - studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym (stacjonarne i niestacjonarne)

 

 

opłaty4.jpg