Opłaty

za studia

Opłaty za studia w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdańsku Filia w Koszalinie obowiązujące studentów rozpoczynających studiowanie w roku akademickim 2023/2024, obejmujące cały cykl kształcenia.

 

 

 

Kierunek

Rok

Studia I stopnia

Stacjonarne i niestacjonarne

12 rat

10 rat

semestralnie

Administracja

I

395,00 zł
465,00 zł
2250,00 zł

II

410,00 zł
485,00 zł
2350,00 zł

III

 
505,00 zł
2450,00 zł

Pedagogika

I

395,00 zł
465,00 zł
2250,00 zł

II

410,00 zł
485,00 zł
2350,00 zł

III

 
505,00 zł
2450,00 zł

 

Kierunek

Rok

Studia II stopnia - czterosemestralne

Stacjonarne i niestacjonarne

12 rat

10 rat

semestralnie

Administracja

I

460,00 zł
535,00 zł
2600,00 zł

II

 
555,00 zł
2700,00 zł

 

Kierunek

Semestr

Studia II stopnia - trzysemestralne

Stacjonarne i niestacjonarne

7 rat

5 rat

semestralnie

Administracja

I

 
660,00 zł
3150,00 zł

II

500,00 zł
 
3350,00 zł

III

 
740,00 zł
3550,00 zł

 

Studia podyplomowe

dwusemestralne *

trzysemestralne

czterosemestralne

Semestr

Rata

Termin wpłaty

Kwota

Termin wpłaty

Kwota

Termin wpłaty

Kwota

1

1

31.10

900,00 zł

01.10

800,00 zł

31.10

800,00 zł

2

31.01

900,00 zł

01.12

800,00 zł

31.01

800,00 zł

2

1

31.03

900,00 zł

01.01

800,00 zł

31.03

800,00 zł

2

31.05

900,00 zł

01.03

800,00 zł

31.05

800,00 zł

3

1

 

 

01.04

850,00 zł

31.10

850,00 zł

2

 

 

01.06

850,00 zł

31.01

850,00 zł

4

1

 

 

 

 

31.03

850,00 zł

2

 

 

 

 

31.05

850,00 zł

Łącznie za semestr

1800,00 zł

1600,00 - 1700,00 zł

1600,00 - 1700,00 zł

* System nie dotyczy zakresu Neuroekonomia, w którym kwota każdej raty wynosi 1.250,00 zł (Łącznie za semestr 2.500,00 zł).

 

 

Tryb opłat

Roczny

Semestralny

10 ratalny

12 ratalny

Semestr zimowy

30 września*

30 września

30 września

15 października

15 listopada

15 grudnia

15 stycznia

30 września

15 października

15 listopada

15 grudnia

15 stycznia

15 lutego

Semestr letni

15 marca*

15 marca

15 marca

15 kwietnia

15 maja

15 czerwca

15 lipca

15 marca

15 kwietnia

15 maja

15 czerwca

15 lipca

15 sierpnia

* W zależności od semestru, w którym student rozpoczyna studia w GWSH.

 

Numer konta bankowego GWSH Filia w Koszalinie:

BNP Paribas Bank Polska S.A. 67 2030 0045 1110 0000 0189 4570