Opłaty

za studia

Opłaty za studia w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdańsku obowiązujące studentów rozpoczynających studiowanie w roku akademickim 2017/2018, obejmujące lata akademickie 2017/2018 2018/2019.

 

 

 

Kierunek

Studia I stopnia

Stacjonarne i niestacjonarne

Studia II stopnia

Stacjonarne i niestacjonarne

12 rat*

10 rat

2 raty

1 rata

12 rat*

10 rat

2 raty

1 rata

Pedagogika

280
330
1600
3100
350
415
2000
3900

Administracja

275
320
1500
2950
 

* System nie dotyczy ostatniego roku studiów I i II stopnia, podczas którego opłaty wnoszone są w systemie 10 rat.

 

 

Tryb opłat

Roczny

Semestralny

10 ratalny

12 ratalny

Semestr letni

15 marca*

15 marca

15 marca

15 kwietnia

15 maja

15 czerwca

15 lipca

15 marca

15 kwietnia

15 maja

15 czerwca

15 lipca

15 sierpnia

Semestr zimowy

30 września*

30 września

30 września

15 października

15 listopada

15 grudnia

15 stycznia

30 września

15 października

15 listopada

15 grudnia

15 stycznia

15 lutego

* W zależności od semestru, w którym student rozpoczyna studia w GWSH.

 

Minimalna opłata za semestr studiów wynosi 1100 zł. Opłaty mogą być wnoszone w ratach.

 

Numer konta bankowego GWSH Filia w Koszalinie:

BGŻ S.A. O/Koszalin 67 2030 0045 1110 0000 0189 4570