Opłaty

za studia

Opłaty za studia w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdańsku Filia w Koszalinie obowiązujące studentów rozpoczynających studiowanie w roku akademickim 2022/2023, obejmujące cały cykl kształcenia.

 

 

 

Kierunek

Rok

Studia I stopnia

Stacjonarne i niestacjonarne

12 rat

10 rat

semestralnie

Administracja

I

370,00 zł
435,00 zł
2100,00 zł

II

385,00 zł
455,00 zł
2200,00 zł

III

 
475,00 zł
2300,00 zł

Pedagogika

I

370,00 zł
435,00 zł
2100,00 zł

II

385,00 zł
455,00 zł
2200,00 zł

III

 
475,00 zł
2300,00 zł

 

Kierunek

Rok

Studia II stopnia

Stacjonarne i niestacjonarne

12 rat

10 rat

semestralnie

Administracja

I

435,00 zł
505,00 zł
2450,00 zł

II

 
525,00 zł
2550,00 zł

 

Studia podyplomowe

dwusemestralne *

trzysemestralne

czterosemestralne

Semestr

Rata

Termin wpłaty

Kwota

Termin wpłaty

Kwota

Termin wpłaty

Kwota

1

1

31.10

800,00 zł

01.10

750,00 zł

31.10

750,00 zł

2

31.01

800,00 zł

01.12

750,00 zł

31.01

750,00 zł

2

1

31.03

800,00 zł

01.01

750,00 zł

31.03

750,00 zł

2

31.05

800,00 zł

01.03

750,00 zł

31.05

750,00 zł

3

1

 

 

01.04

750,00 zł

31.10

750,00 zł

2

 

 

01.06

750,00 zł

31.01

750,00 zł

4

1

 

 

 

 

31.03

750,00 zł

2

 

 

 

 

31.05

750,00 zł

Łącznie za semestr

1600,00 zł

1500,00 zł

1500,00 zł

* System nie dotyczy zakresu Neuroekonomia, w którym kwota każdej raty wynosi 1.250,00 zł (Łącznie za semestr 2.500,00 zł).

 

 

Tryb opłat

Roczny

Semestralny

10 ratalny

12 ratalny

Semestr zimowy

30 września*

30 września

30 września

15 października

15 listopada

15 grudnia

15 stycznia

30 września

15 października

15 listopada

15 grudnia

15 stycznia

15 lutego

Semestr letni

15 marca*

15 marca

15 marca

15 kwietnia

15 maja

15 czerwca

15 lipca

15 marca

15 kwietnia

15 maja

15 czerwca

15 lipca

15 sierpnia

* W zależności od semestru, w którym student rozpoczyna studia w GWSH.

 

Numer konta bankowego GWSH Filia w Koszalinie:

BGŻ S.A. O/Koszalin 67 2030 0045 1110 0000 0189 4570