Opłaty

za studia

Opłaty za studia w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdańsku Filia w Koszalinie obowiązujące studentów rozpoczynających studiowanie w roku akademickim 2019/2020, obejmujące cały cykl kształcenia.

 

 

 

 

Kierunek

Studia I stopnia

Stacjonarne i niestacjonarne

1 rata

2 raty

10 rat

12 rat*

Pedagogika

3400,00 zł
1750,00 zł
365,00 zł
310,00 zł

Administracja

3200,00 zł
1650,00 zł
345,00 zł
295,00 zł

Kierunek

Studia II stopnia

Stacjonarne i niestacjonarne

1 rata

2 raty

10 rat

12 rat*

Administracja

4100,00 zł
2100,00 zł
435,00 zł
370,00 zł

Kierunek

Jednolite studia magisterskie **

Stacjonarne i niestacjonarne

1 rata

2 raty

10 rat

12 rat*

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

3700,00 zł
1900,00 zł
395,00 zł
335,00 zł

* System nie dotyczy ostatniego roku studiów, podczas którego opłaty wnoszone są w systemie 10 rat.

** w oczekiwaniu na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Studia podyplomowe

dwusemestralne

trzysemestralne

czterosemestralne

Semestr

Rata

Termin wpłaty

Kwota

Termin wpłaty

Kwota

Termin wpłaty

Kwota

1

1

31.10

675,00 zł

01.10

650,00 zł

31.10

625,00 zł

2

31.01

675,00 zł

01.12

650,00 zł

31.01

625,00 zł

2

1

31.03

675,00 zł

01.01

650,00 zł

31.03

625,00 zł

2

31.05

675,00 zł

01.03

650,00 zł

31.05

625,00 zł

3

1

 

 

01.04

650,00 zł

31.10

625,00 zł

2

 

 

01.06

650,00 zł

31.01

625,00 zł

4

1

 

 

 

 

31.03

625,00 zł

2

 

 

 

 

31.05

625,00 zł

Łącznie za semestr

1350,00 zł

1300,00 zł

1250,00 zł

 

 

Tryb opłat

Roczny

Semestralny

10 ratalny

12 ratalny

Semestr letni

15 marca*

15 marca

15 marca

15 kwietnia

15 maja

15 czerwca

15 lipca

15 marca

15 kwietnia

15 maja

15 czerwca

15 lipca

15 sierpnia

Semestr zimowy

30 września*

30 września

30 września

15 października

15 listopada

15 grudnia

15 stycznia

30 września

15 października

15 listopada

15 grudnia

15 stycznia

15 lutego

* W zależności od semestru, w którym student rozpoczyna studia w GWSH.

 

Numer konta bankowego GWSH Filia w Koszalinie:

BGŻ S.A. O/Koszalin 67 2030 0045 1110 0000 0189 4570