Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kwalifikacje absolwenta.

Celem studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania zasobami ludzkimi jest doskonalenie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych ich uczestników z obszaru szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi. W ramach prowadzonych zajęć słuchacze będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami tworzenia i funkcjonowania nowoczesnych systemów kadrowych, a także rozwijania swoich umiejętności interpersonalnych niezbędnych w konstruowaniu i wdrażaniu efektywnej polityki kadrowej przedsiębiorstw oraz administracji publicznej. Słuchacze zdobędą specjalistyczną wiedzę na temat zarządzania zasobami ludzkimi, a także praktyczne umiejętności interdyscyplinarne niezbędne w pracy zawodowej w działach kadr. Zdobędą również wiedzę z zakresu prawa cywilnego, karnego, gospodarczego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Dowiedzą się, w czym tkwi istota skutecznego kierowania ludźmi, w jaki sposób pozyskiwać pracowników, jak dobierać metody efektywnej motywacji, organizować profesjonalne szkolenia pracownicze, utrwalać pożądane postawy wobec pracy, a także jak kontrolować funkcję personalną oraz jak doskonalić zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

Studia są adresowane do menedżerów i praktyków HRM (Human Resources Manager, w skrócie HR Manager, to inaczej Kierownik Działu Personalnego), a także do przyszłych specjalistów działów kadr. Ta oferta jest doskonałą propozycją dla instytucji oraz firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach. Jest również skierowana do osób zatrudnionych lub pragnących znaleźć zatrudnienie w strukturach administracji publicznej.