Zarządzanie turystyką w regionie

Kwalifikacje absolwenta.

Celem studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania turystyką w regionie jest zdobycie wiedzy z zakresu rozwoju regionu turystycznego, lokalnej gospodarki turystycznej oraz polityki regionalnej i strukturalnej UE, zdobycie wiedzy z zakresu: polityki rozwoju regionalnego państwa, kierunków oddziaływania na rozwój turystyki przez władze administracyjne i samorządowe, podstaw zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym w kontekście postrzegania obszaru chronionego, współczesnych trendów w turystyce miejskiej oraz wiedzy teoretycznej uzupełnionej elementami wiedzy prawniczej i praktykami z zakresu zarządzania turystyką w regionie.
 

Studia przeznaczone są dla osób pragnących uzyskać wiedzę z zakresu pełnienia funkcji urzędniczych i menedżerskich niezbędnych w życiu gospodarczym, społecznym i politycznym na stanowiskach w administracji samorządowej (gminnej, miejskiej, powiatowej i wojewódzkiej), jak również w pracy na rzecz podmiotów funkcjonujących w turystyce. Studia adresowane są do osób pragnących zostać specjalistami posiadającymi kwalifikacje do podjęcia pracy w komórkach organizacyjnych urzędów samorządowych realizujących zadania ze sfery turystycznej.