Zarządzanie systemem bezpieczeństwa wewnętrznego

Kwalifikacje absolwenta.

Celem studiów podyplomowych jest podniesienie wiedzy i szeroko rozumianych kompetencji z zakresu zarządzania systemem bezpieczeństwa wewnętrznego. Absolwenci zdobędą wiedzę z obszaru ogólnych zagadnień związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, jak i kwestii ściśle prawnych dotyczących sytuacji kryzysowych oraz wiedzę na temat sytuacji kryzysowych w kontekście ideologicznym, kulturowym, socjologicznym i psychologicznym. Zadaniem studiów jest osiągnięcie takich efektów kształcenia, aby absolwenci na rynku pracy cechowali się m.in. umiejętnością analizy i oceny procesów dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego, wiedzą na temat zakresu kompetencji instytucji i gremiów krajowych oraz unijnych w obszarze działań na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego, wiedzą na temat aktualnych zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce oraz na świecie, wiedzą na temat współczesnych trendów w przestępczości w kraju i na świecie oraz umiejętnością posługiwania się dostępnymi narzędziami współpracy międzynarodowej w walce z przestępczością.

 

Studia skierowane są przede wszystkim do osób chcących poszerzyć i uzupełnić swoją wiedzę, a pracujących już w administracji publicznej, rządowej i samorządowej, w Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Wojsku Polskim, Straży Pożarnej, w organach i agendach Unii Europejskiej, w organizacjach międzynarodowych, w mediach, w tym mediach elektronicznych, w firmach prywatnych oraz w agencjach reklamowych, a także jako specjaliści od negocjacji w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. Studia przeznaczone są również dla tych osób, które pragną uzyskać nową wiedzę z zakresu zarządzania systemem bezpieczeństwa wewnętrznego, jak również chcących poszukiwać zatrudnienia w służbach wymienionych powyżej.