Prawo gospodarcze

Kwalifikacje absolwenta.

Celem studiów podyplomowych z zakresu Prawa gospodarczego jest zapoznanie słuchaczy z problematyką związaną z prawem gospodarczym. Uczestnicy studiów uzyskają możliwość aktualizacji wiedzy prawnej z zakresu prawa gospodarczego. W warunkach konkurencyjnej gospodarki rynkowej uzyskanie efektywności gospodarczej wymaga dobrej znajomości norm prawa gospodarczego oraz aktualnych kierunków ich interpretacji u osób odpowiedzialnych za zarządzanie przedsiębiorstwem. Zadaniem studiów będzie ponadto wykształcenie w jego uczestnikach potrzeby ciągłego doskonalenia zawodowego. Studia pozwolą także na zwiększenie umiejętności współpracy z urzędami i instytucjami oraz obsługą prawną świadczącą pomoc dla jednostek gospodarczych. Absolwent, zgodnie z zakładanymi efektami kształcenia, rozszerzy wiedzę na temat prawa gospodarczego, co pomoże w rozumieniu tego prawa, a także spojrzeniu na problemy, jakie wynikają z jego stosowania.

 

Studia skierowane są do absolwentów kierunków studiów w zakresu ekonomii, prawa, zarządzania, finansów, administracji oraz kierunków pokrewnych. Studia mogą podjąć również osoby posiadające wyższe wykształcenie, a chcące podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć nową wiedzę z zakresu prawa gospodarczego. Studia przeznaczone są dla osób, którym w pracy niezbędna jest znajomość zagadnień prawno-gospodarczych.