Neuroekonomia

Kwalifikacje absolwenta.

Celem studiów podyplomowych z zakresu Neuroekonomii jest przekazanie aktualnej, kompleksowej i pogłębionej wiedzy oraz umiejętności pozwalających na zastosowanie neuroekonomii w życiu codziennym i biznesie (zarządzanie, sprzedaż, coaching, marketing, PR i finanse). Celem studium jest również przygotowanie słuchaczy do przeprowadzenia własnej analizy biostrukturalnej za pomocą unikatowej i nowatorskiej metody STRUCTOGRAM®1, TRIGRAM® i STRUCTOGRAM®3. Dodatkowo słuchacze studiów podyplomowych poznają neurobiologiczne podstawy wykorzystania wiedzy o mózgu i biostrukturze w życiu codziennym i relacjach biznesowych. Korzyści dla słuchaczy studiów podyplomowych: możliwość przeprowadzenia własnej analizy biostrukturalnej, nabycie umiejętności wykorzystywania wiedzy NEURO w ekonomii, finansach i sprzedaży, zapoznanie się z najnowszymi badaniami w obszarze wiedzy o mózgu w przełożeniu na życie i biznes, poznanie nowoczesnych technik skutecznego i efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi.
 

Studia przeznaczone są dla przedsiębiorców, trenerów, wykładowców, marketingowców, handlowców, specjalistów PR i wszystkich, dla których pasjonujące są nowe odkrycia w pracy nad mózgiem ludzkim. Studia są szczególnie polecane menedżerom, osobom zarządzającym, przedstawicielom kadry kierowniczej wszystkich szczebli. Zakres merytoryczny w dużym stopniu dotyczyć będzie kwestii związanych ze strategicznym zarządzaniem, wizerunkiem lidera, warsztatem wystąpień publicznych, prowadzeniem rozmów z podwładnymi.