Negocjacje i mediacje w biznesie

Kwalifikacje absolwenta.

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy słuchacza oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu negocjacji i mediacji. Słuchacz tego kierunku udoskonali swoje kompetencje psychologiczne i społeczne oraz pozna warsztat pracy negocjatora. Studia pozwolą na podniesienie kwalifikacji szczególnie na stanowiskach: pracownik administracji publicznej, lider zespołu negocjacyjnego, konsultant ds. rozwiązywania konfliktów pracowniczych, specjalista w dziale negocjacji handlowych itp.

 

Absolwenci studiów wyższych licencjackich, inżynierskich lub studiów magisterskich. Studia podyplomowe Negocjacje i mediacje w biznesie adresowane są do osób, które realizują się zawodowo w ww. obszarze i pragną podnieść swoje kwalifikacje z zakresu negocjacji i mediacji.