Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (dla osób znających język angielski)

Kwalifikacje absolwenta.

Studia podyplomowe z zakresu Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej adresowane są do nauczycieli pracujących w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach 0 – III, legitymujących się znajomością języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym i zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji metodycznych do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (Young Learners). Program studiów obejmuje zajęcia dotyczące problematyki prawidłowości przyswajania języka obcego przez dzieci, metodykę nauczania języka angielskiego, zajęcia warsztatowe oraz praktyczną naukę języka angielskiego. Studia umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej metod oraz zasad nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Organizowane są warunki do kształtowania się umiejętności i kompetencji niezbędnych do konstruowania scenariuszy zajęć oraz przeprowadzania zajęć z języka angielskiego z dziećmi, w oparciu o właściwie dobrane materiały językowe oraz metody nauczania. Studia kształtują umiejętności uczenia się i doskonalenia własnych kompetencji nauczycielskich z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji oraz e-learningu jako środka uczenia się i nauczania. 

 

Studia podyplomowe z zakresu Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej skierowane są do: absolwentów studiów wyższych kierunku / specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz czynnych zawodowo nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, a nieposiadających kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w przedszkolu oraz na poziomie klas 0 – III szkoły podstawowej.