Logopedia ogólna z logopedią szkolną

Kwalifikacje absolwenta.

Celem studiów podyplomowych z Logopedii jest wszechstronne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy ogólnego oraz nauczyciela-logopedy szkolnego, a także stworzenie podstaw do zdobycia specjalizacji neurologopedy i surdologopedy. W kształceniu kładzie się nacisk na aspekty psychologiczne w terapii mowy i możliwość bezpośredniego kontaktu z pacjentami na praktykach w placówkach oświatowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Absolwenci będą również przygotowani do współpracy ze specjalistycznymi placówkami psychologicznymi, organizacjami pozaszkolnymi. Celem studiów jest ponadto wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności w zakresie profilaktyki, ochrony oraz terapii zaburzonej mowy, a także kompetencje do niesienia pomocy rodzinom dzieci uczestniczących w terapii mowy.
 

Uczestnikami studiów mogą być absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia wszystkich specjalności z obszaru nauk humanistycznych, jak i nauk medycznych i nauk o zdrowiu, posiadający przygotowanie pedagogiczne. Dla osób, które nie miały wcześniej styczności z logopedią, wymagany będzie egzamin sprawdzający wymowę.