Doradztwo zawodowe

Kwalifikacje absolwenta.

Celem studiów podyplomowych z zakresu Doradztwa zawodowego jest przekazanie aktualnej, kompleksowej i pogłębionej wiedzy dotyczącej istoty i funkcjonowania doradztwa zawodowego. Celem studium jest przygotowanie słuchaczy do pracy w roli doradcy zawodowego w różnych organizacjach i instytucjach rynku pracy i biznesu, a w szczególności do pracy w placówkach oświatowych. W tych ostatnich od roku 2017 rola doradcy zawodowego dla młodzieży starszych klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych uległa znaczącej zmianie i wymaga wysokich kwalifikacji oraz profesjonalizmu i fachowości w wykonywaniu pracy zawodowej. Program został opracowany zgodnie z obowiązującymi wymogami standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019, poz. 1450)).

 

Studia przeznaczone są dla osób pragnących uzyskać wiedzę z zakresu doradztwa zawodowego, pracowników działów HR i innych osób zainteresowanych coachingiem kariery, a w szczególności dla planujących pracę doradcy zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych