Bezpieczeństwo publiczne państwa

Kwalifikacje absolwenta.

Celem i zadaniem studiów podyplomowych Bezpieczeństwo publiczne państwa jest zapewnienie słuchaczom wszechstronnej wiedzy, umiejętności i kompetencji, które są niezbędne do skutecznego zarządzania oraz ochrony bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa. Studia te mają na celu przygotowanie absolwentów do skutecznego działania w obszarze bezpieczeństwa publicznego, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Główne zadania, które są realizowane w ramach studiów podyplomowych Bezpieczeństwo publiczne państwa, to analiza i ocena zagrożeń, przyswojenie zagadnień związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem, takich jak zarządzanie kryzysowe, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie informacją i zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej, bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, bezpieczeństwo cybernetyczne. Absolwenci są przygotowani do skutecznej komunikacji, negocjacji i współpracy w obszarze bezpieczeństwa publicznego. Uczą się podejmowania decyzji zgodnie z zasadami etycznymi oraz rozumieją konsekwencje i odpowiedzialność za działania podejmowane w obszarze bezpieczeństwa państwa.
 

Studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwo publiczne państwa są skierowane do różnych grup adresatów, które zajmują się sprawami bezpieczeństwa narodowego, wewnętrznego lub publicznego, w szczególności do osób pracujących w administracji rządowej lub samorządowej, pracowników sektora bezpieczeństwa, a także do pracowników sektora prywatnego, którzy zajmują się zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem.