Animacja kultury z arteterapią i terapią zajęciową

Kwalifikacje absolwenta.

Absolwenci studiów podyplomowych z zakresu Animacji kultury z arteterapią i terapią zajęciową będą przygotowani do prowadzenia zajęć z zakresu arteterapii z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i starszymi, zarówno zdrowymi, jak i z różnymi dysfunkcjami. Uzyskają przygotowanie warsztatowe, a także wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia zajęć z wykorzystaniem arteterapii i terapii zajęciowej. Celem studiów jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności merytoryczne i metodyczne potrzebne do prowadzenia zajęć arteterapeutycznych i terapii zajęciowej oraz animacji kultury, zapoznanie słuchaczy z różnymi metodami i technikami pracy z zakresu dziedzin arteterapii: muzyki, tańca, literatury, plastyki, dramy i teatru, nabycie umiejętności odnajdywania walorów terapeutycznych w sztuce, pobudzanie aktywności twórczej i wspieranie rozwoju osobistego poprzez działania twórcze w kontakcie ze sztuką, rozwijanie umiejętności zastosowania technik arteterapeutycznych i terapii zajęciowej w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, zarówno zdrowymi, jak i niepełnosprawnymi, rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć grupowych, komunikowania, budowania relacji w grupie i współpracy, zdobycie umiejętności diagnozowania i projektowania oddziaływań psychokorekcyjnych poprzez arteterapię i terapię zajęciową.

 

Studia kierowane są do instruktorów i animatorów kultury; pedagogów, nauczycieli i wychowawców; terapeutów i pracowników służb medycznych; instruktorów warsztatów terapii zajęciowej oraz pracowników domów opieki społecznej. Ponadto studia kierowane są do osób, które prowadzą zajęcia, a nie posiadają kompetencji specjalistycznych oraz wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności w zakresie arteterapii i terapii zajęciowej. Adresatami studiów mogą być również wychowawcy w różnego rodzaju placówkach oświatowych, terapeuci, pracownicy służb medycznych i bibliotekarze.