Administracja cyfrowa

Kwalifikacje absolwenta.

Celem studiów podyplomowych jest podniesienie kwalifikacji pracowników administracji publicznej, a także poszerzenie kompetencji absolwentów zamierzających podjąć pracę w administracji, wykształcenie profesjonalnego e-urzędnika, tj. osoby mającej wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrożenia i realizowania usług administracji publicznej za pomocą nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Studia mają również na celu wskazanie właścicielom i pracownikom firm oraz instytucji pozarządowych, którzy w ramach prowadzenia swojej działalności zmuszeni są do kontaktów z administracją, możliwości korzystania z e-administracji i e-usług. Studia pomogą w zdaniu egzaminu EPP e-Urzędnik (e-Clerk) w ramach Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL).
 

Podyplomowe studia z zakresu Administracji cyfrowej adresowane są do osób, których zainteresowania lub wykonywane obowiązki zawodowe skłaniają do poszerzenia wiedzy z obszaru funkcjonowania elektronicznej administracji publicznej, w szczególności do:
– pracowników administracji publicznej (rządowej i samorządowej)
– właścicieli i pracowników firm
– pracowników instytucji pozarządowych
– informatyków odpowiedzialnych za wdrażanie systemów w ramach elektronicznej administracji
– absolwentów różnych kierunków studiów magisterskich i studiów zawodowych, zamierzających podjąć pracę w administracji lub firmach z obszaru e-gospodarki