Terapia pedagogiczna

Kwalifikacje absolwenta

Studiowanie na specjalności Terapia pedagogiczna to:

1. Generowanie pomysłów – trening twórczości, otwartość, kompetencje społeczne i interpersonalne, poznanie podstawowych problemów z zakresu terapii pedagogicznej, inspirowanie i twórcze dyskusje na temat poznanych teorii

2. Formułowanie projektów – praca metodą projektów, formułowanie projektów z zakresu terapii pedagogicznej w oparciu o własne pomysły

3. Wdrażanie autorskich projektów w szkołach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych

4. Organizowanie własnej firmy w obszarze terapii pedagogicznej i sprzedaż produktów

 

 

Po ukończeniu tej specjalności będziesz przygotowany do samodzielnego prowadzenia:

 

Po ukończeniu specjalności możesz podjąć pracę z zakresu terapii pedagogicznej i wczesnego wspomagania rozwoju w takich instytucjach, jak: