Typ studiów

Katalog ECTS 2017/2018

W GWSH w Gdańsku oraz w GWSH w Gdańsku Filia w Koszalinie prowadzone są sześciosemestralne studia pierwszego stopnia i czterosemestralne studia drugiego stopnia. Studia podyplomowe w zależności od zakresu realizowane są w liczbie dwu lub trzech semestrów.