Profile zawodowe absolwenta wraz z przykładami

Katalog ECTS 2017/2018

KIERUNEK PEDAGOGIKA
Wydział Nauk Społecznych w Gdańsku; Wydział Humanistyczny w Koszalinie
Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

 

 

Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

 

 

KIERUNEK ADMINISTRACJA
Wydział Administracji w Koszalinie

Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

 

 

KIERUNEK ZARZĄDZANIE
Wydział Nauk Społecznych w Gdańsku

Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności: