Dalsze możliwości kształcenia

Katalog ECTS 2017/2018

Pierwszy stopień

Absolwenci studiów pierwszego stopnia mają możliwość podjęcia dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia zgodnie z ukończonym kierunkiem studiów lub na innym kierunku. Studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika prowadzone są w GWSH w Gdańsku co pozwoli absolwentom na kontynuowanie nauki w tej samej uczelni. Absolwenci mogą podjąć również dalsze kształcenie na różnego rodzaju studiach podyplomowych oraz kursach i szkoleniach.

 

Drugi stopień

Absolwenci studiów drugiego stopnia będą mogli podjąć dalsze kształcenie na studiach trzeciego stopnia zgodnie z ukończonym kierunkiem studiów lub na innym kierunku. Absolwenci mogą podjąć również dalsze kształcenie na różnego rodzaju studiach podyplomowych oraz kursach i szkoleniach.