Szczegółowe procedury uznawania wcześniejszego kształcenia

Katalog ECTS 2017/2018

GWSH w uznaje na dzień dzisiejszy wcześniejsze kształcenie formalne odbywające się w innych uczelniach wyższych. Jak i kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym (średnim) realizowane we wszystkich typach szkół.