Ogólne procedury rejestracyjne

Katalog ECTS 2017/2018

GWSH w Gdańsku i GWSH w Gdańsku Filia w Koszalinie przeprowadza rejestrację bezpośrednią – osobiste złożenie wymaganych dokumentów przez kandydata. Prowadzona jest również elektroniczna rejestracja kandydatów na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W ramach rekrutacji kandydaci rejestrują się odpowiednio na stronie internetowej: http://www.gwsh.gda.pl/ lub http://koszalin.gwsh.gda.pl/

 

Ogólne zasady oraz procedury rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 zamieszczone są na stronach internetowych uczelni: http://www.gwsh.gda.pl/ lub http://koszalin.gwsh.gda.pl/. Wysokość opłat rekrutacyjnych oraz zasady ich wnoszenia na studia pierwszego i drugiego stopnia ustala Kanclerz uczelni. Dostępne są na stronach internetowych pod adresem: http://www.gwsh.gda.pl/ lub http://koszalin.gwsh.gda.pl/.