Procedury dotyczące uznawania wcześniejszego kształcenia

Katalog ECTS 2017/2018

Egzamin maturalny - "nowa matura", egzamin dojrzałości - "stara matura", egzamin maturalny międzynarodowy

 

Kandydaci na studia pierwszego stopnia są kwalifikowani na podstawie wyników powyższych egzaminów. Szczegółowe kryteria kwalifikacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia dostępne są na stronie: http://www.gwsh.gda.pl/ lub http://koszalin.gwsh.gda.pl/.

 

Tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny

Uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w zależności od kierunku. Szczegółowe kryteria kwalifikacji na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia dostępne są na stronie: http://www.gwsh.gda.pl/ lub http://koszalin.gwsh.gda.pl/.

 

Dyplom ukończenia studiów wyższych

Uprawnia do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych.