Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym

Wydział Humanistyczny - Studia II stopnia

1. Opis specjalności
Studia o specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym rozszerzają wiedzę i umiejętności absolwentów posiadających już kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i klasach I – III szkoły podstawowej. Merytoryczne i pedagogiczne przygotowanie pozwala także absolwentom tej specjalności na podjęcie pracy pedagoga szkolnego lub doradcy ds. wychowawczych. Podczas studiów zwraca się również szczególną uwagę na rozwijanie odpowiedniego nastawienia emocjonalno-motywacyjnego studentów, umiejętnego dążenia do wyznaczonych celów oraz skutecznego działania w warunkach gwałtownych przemian społeczno-kulturowych. Oprócz zajęć pedagogiczno-psychologicznych służą temu specjalnie dla nauczycieli przygotowywane zajęcia z zachowań scenicznych i medialnych oraz praktyka pedagogiczna.

Absolwent tej specjalności nabywa rozszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie:


Studia są podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent uzyskuje tytuł magistra i jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych.

2Gdzie możesz znaleźć zatrudnienie po studiach: