GWSH uczelnią otwartą dla poszukujących zmian

Informacje dla studentów innych Uczelni.

Wychodząc naprzeciw licznym pytaniom o warunki podjęcia (kontynuowania) studiów w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej przez studentów innych Uczelni, informujemy, iż możliwe jest podjęcie nauki zarówno w GWSH w Gdańsku, jak i w Filii w Koszalinie i wiąże się ono jedynie z koniecznością zrealizowania przez studenta różnic programowych wynikających ze zmiany Uczelni. W przypadku umiarkowanej ilości różnic programowych koszt ich realizacji wliczany jest w kwotę czesnego.

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna ma w swojej ofercie kształcenia studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie kilkanaście specjalności na kilku kierunkach studiów. Uczelnia posiada również bogatą ofertę studiów podyplomowych – proponuje kilkadziesiąt unikatowych zakresów kształcenia.


Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, jedna z największych uczelni niepublicznych w północnej Polsce, posiada akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla wszystkich kierunków studiów. GWSH jako jedna z nielicznych uczelni na Pomorzu wielokrotnie otrzymywała certyfikat „Wiarygodna Szkoła” oraz „Dobra UczelniaDobra Praca”. Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna jako jedyna szkoła wyższa w północnej Polsce kilkakrotnie uzyskała też wyróżnienie w konkursie pt. „Najbardziej innowacyjna i kreatywna uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”. GWSH jest także jedyną szkołą wyższą w województwie pomorskim nagrodzoną tytułem „Uczelnia Liderów 2016”. GWSH otrzymała również „Certyfikat Złoty 2016”, przyznawany podmiotom certyfikowanym w Programie Uczelnia Liderów po raz szósty. Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej przyznano ponadto wyróżnienie „Najwyższa Jakość Studiów 2016”. Nagrodę tę otrzymają szkoły wyższe, które wdrożyły najbardziej zaawansowane, oryginalne, nowoczesne i efektywne systemy zapewniania jakości kształcenia, determinujące rozwój różnorodnych programów i form kształcenia oraz sprzyjające innowacyjności w dydaktyce akademickiej. Rektor GWSH prof. zw. dr hab. Zbigniew Machaliński otrzymał wyróżnienie „Aurea Praxis 2014” w dowód uznania dynamicznego rozwoju Uczelni, która w sposób wzorcowy reaguje na wyzwania lokalnego rynku pracy, skutecznie wprowadza innowacje edukacyjne oraz konsekwentnie pomnaża swój kapitał relacyjny, angażując się w rozliczne przedsięwzięcia rozwojowe, naukowe, kulturalne i społeczne na rzecz społeczności lokalnej Gdańska, z których większość realizowana jest przy osobistym udziale Rektora. 

 

Uczelnia zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną. Do dyspozycji studentów jest też m.in. Studium Nauczania Języków Obcych proponujące lektoraty z języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego oraz prężnie działające Biuro Karier udostępniające oferty pracy, staży, praktyk, wolontariatu, bezpłatnych szkoleń i warsztatów oraz oferty udziału w projektach i konkursach.  

GWSH oferuje studentom korzystny system stypendialny, umożliwia im udział w kołach naukowych oraz licznych inicjatywach społecznych i kulturalnych. Uczelnia organizuje ogólnopolskie oraz międzynarodowe konferencje i sympozja naukowe, posiada własne wydawnictwo naukowe, bogate zbiory biblioteczne, dostęp do e-baz publikacji naukowych.

Siedziba Uczelni oraz jej Filii, jak i miejsca przeprowadzania zajęć dydaktycznych, znajdują się w ścisłych centrach miast Gdańska i Koszalina.