Zmiana sposobu dostępu do platformy e-learningowej

http://el.gwsh24.pl/

Od semestru letniego roku akademickiego 2014/2015 ulegają zmianie zasady dostępu do platformy e-learningowej dla studentów GWSH.


Przypisywanie studentów do zajęć nie będzie realizowane przez Centrum Komputerowe. Każdy student uczestniczący w zajęciach, będzie zobowiązany do samodzielnej rejestracji. Polega to na tym, że prowadzący przedmiot na pierwszych zajęciach poda hasło dostępu do prowadzonego przez siebie kursu. Student logując się po raz pierwszy do właściwego dla siebie kursu, poproszony zostanie o podanie tego hasła. Jego prawidłowe wprowadzenie i zaakceptowanie, będzie równoznaczne z zapisaniem się na kurs. Przy kolejnych logowaniach hasło nie będzie już wymagane.


Zajęcia w formie e-learningu uruchomione zostaną z początkiem kwietnia br. W przypadku problemów natury technicznej z dostępem do kursów, proszę kontaktować się telefonicznie z Centrum Komputerowym pod numerem (94) 341-50-51 w godzinach od 9:00 do 15:00 (poniedziałek-piątek).