Zimowa rekrutacja 2022/2023

Oferta kształcenia Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej Filia w Koszalinie.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku Filia w Koszalinie na semestr letni roku akademickiego 2022/2023Szczegółowe opisy kierunkówspecjalności oraz zakresów kształcenia znajdują się w zakładce Oferta Uczelni”.

 

rek2020.jpg 

 

 

 

Oferta kształcenia w aktualnym roku akademickim - studia I i II stopnia:

 

Kierunek Pedagogika – studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym (stacjonarne i niestacjonarne)
Specjalności:

Moduły dodatkowe:
– Terapia pedagogiczna z elementami logopedii
– Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii
– Terapia pedagogiczna w pedagogice opiekuńczo-wychowawczej

 

Kierunek Administracja – studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym (stacjonarne i niestacjonarne)
Specjalności:

 

Kierunek Administracja – studia drugiego stopnia o profilu praktycznym (stacjonarne i niestacjonarne)

Specjalności:

 

Kierunek Pedagogika – studia drugiego stopnia o profilu praktycznym (stacjonarne i niestacjonarne)

Specjalności:

 

Oferta kształcenia w aktualnym roku akademickim - studia podyplomowe:

 

Studia dla edukacji:

 

Studia dla biznesu:

 

Studia dla administracji samorządowej, rządowej i państwowej:

    ** Administracja cyfrowa – nowość (kurs dokształcający) 

    ** Zarządzanie instytucją i zarządzanie zasobami ludzkimi (kurs dokształcający) 

 

Studia dla bezpieczeństwa: