Zebranie Parlamentu Studentów – 23 stycznia 2023 roku

Zapraszamy Starostów i Wicestarostów grup.

23 stycznia 2023 roku (poniedziałek) o godz. 16.00 w siedzibie Uczelni przy ul. Kopernika 16 w Gdańsku odbędzie się zebranie Parlamentu Studentów GWSH. Członkowie Parlamentu będący studentami Filii w Koszalinie mogą wziąć udział w zebraniu za pośrednictwem MS Teams.

Podczas zebrania omawiane będą kwestie stypendialne dotyczące podwyższenia progu dochodu na osobę w rodzinie studenta
, uprawniającego do stypendium socjalnego. W zebraniu będzie uczestniczył Prorektor ds. Studenckich dr Waldemar Budziński.

Ze względu na ważność zebrania obecność Starostów i Wicestarostów grup studenckich
zarówno z gdańskiego, jak i z koszalińskich wydziałów Uczelni jest obowiązkowa.
 
Zarząd Parlamentu Studentów
Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej

Autor artykułu: (mg)