Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Komunikat Władz Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, mającym na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19, Władze Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku zawieszają zajęcia dydaktyczne do odwołania

 

Aby zniwelować skutki czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w realizacji programu kształcenia, Uczelnia zastąpi tradycyjne nauczanie zajęciami prowadzonymi zdalnie. Koordynatorem zajęć prowadzonych on-line (e-learning) w GWSH w Gdańsku Filia w Koszalinie jest mgr inż. Dariusz Wijatkowski (e-mail: moodle@koszalin.gwsh.gda.pl).

 

Jednocześnie informujemy, że ograniczenie działalności dydaktycznej Uczelni nie jest równoznaczne z jej zamknięciem. Władze GWSH w Gdańsku zapewniają bieżące funkcjonowanie Uczelni.