Ważność legitymacji studenckich

Komunikat dla studentów.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. 

 

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiania się studenta na Uczelni w celu przedłużenia ważności legitymacji 

Autor artykułu: (mg)