Warsztaty dydaktyczne zorganizowane przez Studenckie Koło Pedagogów GWSH w Gdańsku Filia w Koszalinie

Spotkanie odbyło się 11 maja 2013 roku.

W ramach działalności Studenckiego Koła Pedagogów GWSH w Gdańsku Filia w Koszalinie, w dniu 11 maja 2013 roku zostały zorganizowane warsztaty dydaktyczne. Zajęcia odbyły się w Gospodarstwie Agroturystycznym w Krzykaczu koło Koszalina.


Wyjazd miał na celu przede wszystkim zintegrowanie członków Koła, którzy studiują na różnych kierunkach i poziomach edukacyjnych. Ponadto, warsztaty dydaktyczne były ściśle powiązane z treściami studiowanych przedmiotów. Dotyczyły one również środowiska przyrodniczego – obszaru bliskiego człowiekowi, którego jesteśmy integralną częścią.


W otoczeniu przyrody i miłej atmosferze oraz aktywnym uczestnictwie w warsztatach, członkowie Koła mogli poznać się bliżej, nauczyć się współdziałać w zespole oraz zaplanować kolejne przedsięwzięcia.
 

Autor artykułu: (kw)