Trzyletnie Prawo licencjackie w GWSH – mamy zgodę PKA!

Uchwała Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Z satysfakcją informujemy, że Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku otrzymała pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej (Uchwała nr 18/2014 Prezydium PKA z dnia 23 stycznia 2014 roku) w sprawie wniosku GWSH w Gdańsku o nadanie Wydziałowi Nauk Społecznych uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku Prawo na poziomie studiów pierwszego stopnia.


Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie oceniło przedstawioną koncepcję kształceniaprogram studiów, w szczególności efekty kształcenia i sposoby ich weryfikacji, minimum kadrowebazę dydaktyczną (w tym bibliotekęoraz wewnętrzny system zapewnienia jakości kształceniaktóry może zostać wdrożony również na nowo tworzonych studiach pierwszego stopnia na kierunku Prawo.

Pozytywna opinia PKA dotycząca prowadzenia kształcenia na kierunku Prawo na poziomie studiów pierwszego stopnia oznacza takżeiż Uczelnia w przyszłości będzie mogła starać się uzyskać uprawnienia do prowadzenia na tym kierunku studiów drugiego stopnia