Student GWSH został laureatem konkursu Studencki Nobel 2014

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Student Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej Wydziału Nauk Społecznych, Paweł Szmagliński, uzyskał wyróżnienie w konkursie na najlepszego studenta w Polsce Studencki Nobel 2014 w regionie pomorskim. Został również Branżowym Laureatem Regionalnym konkursu Studencki Nobel 2014 dla branży nauki ekonomiczne (region pomorski).

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Więcej informacji o Laureatach Regionalnych (województwo pomorskie): http://www.studenckinobel.pl/index.php/start/aktualnoci/2-aktualnoci-z-kraju/228-gala-regionalna-w-gdasku
Więcej informacji o konkursie na najlepszego studenta w Polsce Studencki Nobel 2014: http://www.nzs.org.pl/projekty/studencki-nobel.html

Studencki Nobel 2014 to VI edycja konkursu na najlepszego studenta w Polsce
, organizowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszego żaka w kraju, który wyróżnia się wszechstronnością naukową, społeczną, sportową, a także biznesową.
Konkurs polega na wyborze i promowaniu utalentowanych studentów zarówno państwowych, jak i prywatnych szkół wyższych. Odbywa się na trzech szczeblach: uczelnianym, regionalnym oraz krajowym, gdzie wybierany jest najlepszy wśród najlepszych – zwycięzca Studenckiego Nobla. Ponadto w Konkursie nagradzani są najlepsi studenci w 9 kategoriach: nauki rolniczo-przyrodnicze, nauki inżynieryjne i techniczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki prawnicze, nauki ekonomiczne, nauki humanistyczne, nauki ścisłe, sztuka oraz sport.
Pod uwagę brane są m.in. wyniki ze studiów, aktywność naukowa i społeczna, udział w konferencjach, sympozjach, publikacje naukowe, referaty, znajomość języków obcych, odbyte praktyki, staże, praca.
Podczas Finału, który odbędzie się w czerwcu 2014 roku, Krajowa Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzcę Studenckiego Nobla 2014.

Autor artykułu: (kw)