Rocznik „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość”

Rocznik „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” w najnowszym Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Informujemy, że rocznik Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” został umieszczony w najnowszym Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wprowadzonym w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 roku.

Ponadto w wyniku ewaluacji czasopism naukowych dokonanej przez ICI Journals Master List otrzymał najwyższy w swej historii wskaźnik ICV 86,80.

„Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” to naukowy rocznik uczelniany Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. Jednym z celów tego periodyku jest stworzenie szerokiego, interdyscyplinarnego i międzynarodowego forum dyskusyjnego dla środowiska naukowego, możliwości wymiany doświadczeń i osiągnięć naukowych związanych z dyscyplinami nauki uprawianymi w Uczelni, tzn. naukami społecznymi, przede wszystkim pedagogiką, socjologią, politologią itp.

Rocznik „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” charakteryzuje się stabilnością wydawniczą. Wydawany jest regularnie od 2002 roku z roczną przerwą w 2005 roku. Nieprzerwanie funkcjonuje od 2006 roku.

Autorami zawartych w nim publikacji są pracownicy różnych uczelni krajowych i zagranicznych. Wszystkie artykuły dostępne są w otwartym dostępie (open access), podobnie jak ich metadane: słowa kluczowe oraz streszczenia w języku polskim i angielskim, bibliografie, afiliacje i adresy e-mail autorów. Każdy tekst opatrzony jest identyfikatorem artykułu DOI, a także identyfikatorem autora ORCID. Wszystkie artykuły można pobrać bezpłatnie i bez żadnych ograniczeń technicznych.

Zapraszamy do zapoznania się z rocznikiem, cytowania artykułów naukowych, ich udostępniania, a także do publikowania w roczniku.

 

SG.jpg

Autor artykułu: (mg)