Relacja ze zorganizowanej przez koło naukowe konferencji „Preferencje turystyczne gminy Mielno”

Konferencja została zorganizowana przez Studenckie Koło Administracji i Przedsiębiorczości.

Konferencja pod nazwą "Preferencje turystyczne gminy Mielno" została zorganizowana przez Studenckie Koło Administracji i Przedsiębiorczości w dniu 15 czerwca 2013 roku w nowootwartym hotelu "Planeta" w Mielnie. Uczestniczyło w niej 25 osób, głównie studentów pierwszego roku Wydziału Administracji kierunku Turystyka i Rekreacja.


Na wstępie spotkania Dziekan Wydziału Administracji GWSH w Gdańsku Filia w Koszalinie dr inż. Wiesław Cienkowski ogłosił, że Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna uzyskała tytuł "Uczelnia Liderów 2013” oraz nagrodę specjalną "Primus”.
Więcej informacji o przyznanych certyfikatach i procedurze certyfikacyjnej: http://koszalin.gwsh.gda.pl/pl/aktualnosci/gwsh-uzyskala-tytul-uczelnia-liderow-2013-i-nagrode-specjalna-primus.html


Po wystąpieniu pana Łukasza Molskiego, kierownika Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Mielnie, prelekcji dr Tadeusza Łapiana pt. "Budowanie marki a postrzeganie jakości produktu obszaru recepcji turystycznej gminy Mielno” oraz prelekcji dr inż. Ryszarda Ratajskiego pt. "Rola kół naukowych w rozwoju turystyki”, wywiązała się ożywiona dyskusja na temat rozwoju turystyki gminy Mielno: czy Mielno ma starać się o status uzdrowiska, czy też pozostać polską Ibizą?


W konferencji uczestniczył również przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Informatyki Politechniki Koszalińskiej, pan Marcin Jaskólski, który zaproponował podjęcie współpracy na szczeblu kół naukowych – uczestnicy spotkania omówili zasady tej dobrze zapowiadającej się współpracy.


Przeprowadzony konkurs wiedzy o turyzmie był sygnałem do zakończenia części merytorycznej.


W ramach drugiej części spotkania uczestnicy zwiedzili hotel "Planeta” oraz bogato wyposażony hotel "Unitral”, a także przeprowadzili wśród turystów i mieszkańców Mielna ankiety dotyczące atrakcyjności turystycznej gminy. Wyniki badania zostaną wkrótce opublikowane.


Radosna atmosfera, szersze spojrzenie na aspekty preferencji turystycznych nadmorskich miejscowości, żywiołowa wymiana poglądów zachęciły studentów do podejmowania dalszych działań naukowych w Studenckim Kole Administracji i Przedsiębiorczości.


Więcej informacji o działalności Studenckiego Koła Administracji i Przedsiębiorczości: http://www.gwsh.gda.pl/pl/zobacz-takze/studenckie-kolo-administracji-i-przedsiebiorczosci.html

Autor artykułu: (kw)