Rekordowe wyniki badań losów absolwentów GWSH

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi wynikami badań losów absolwentów.

Biuro Karier GWSH zakończyło realizację cyklicznego badania losów absolwentów Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, którym objęto absolwentów GWSH w Gdańsku oraz GWSH Filia w Koszalinie, zdających egzamin dyplomowy w roku akademickim 2015/2016Badanie ankietowe on-line przeprowadzono po sześciu miesiącach od ukończenia studiów.

 

Zgodnie z wynikami badań, po sześciu miesiącach od zakończenia kształcenia odsetek zatrudnionych absolwentów GWSH wyniósł aż 97,9%. Wśród absolwentów z badanego rocznika odnotowano najwyższy z dotychczas stwierdzonych odsetek zatrudnionych po połowie roku od ukończenia studiów

 

37,5% ogółu absolwentów podejmujących zatrudnienie zmieniło pracę po zakończeniu studiów. Należy dodać, że wśród absolwentów z rocznika 2015/2016 odnotowano najwyższy z dotychczasowych wskaźnik osób zmieniających zatrudnienie po ukończeniu studiów

 

89,4% ogółu zatrudnionych podjęło pracę w kraju. Blisko 73% pracuje w sektorze publicznym, 17% – w sektorze rynkowym, natomiast 4,3% podjęło zatrudnienie w organizacji pozarządowej

 

Niemal 86% zatrudnionych pracuje na podstawie umowy o pracę, pozostały odsetek stanowią zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych (2,1%). Około 3% prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. 6,4% wskazuje inny status prawny zatrudnienia

 

59,6% ogółu pracujących ocenia, iż ukończenie studiów korzystnie wpłynęło na ich warunki zatrudnienia (awans zawodowyawans służbowyinne). Warto odnotować, że odsetek ten stanowi najwyższy z dotychczasowych w badanych rocznikach

 

Blisko 71% zatrudnionych deklaruje, że ich obecna praca jest związana z przedmiotem ukończonych studiów. Proporcje te z każdym rokiem są bardziej korzystne

 

Ponad 74% zatrudnionych stwierdza, iż wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów są przydatne w ich obecnej pracy. Wśród absolwentów z rocznika 2015/2016 uzyskano zatem najwyższy z dotychczasowych wyników

 

60,4% ogółu badanych podejmowało podczas studiów praktykę, 14,6% – staż, 20,8% – działania wolontarystyczne, natomiast 22,9% – pracę dorywczą

 

75% ogółu absolwentów deklaruje zamiar podjęcia dalszych studiów, a odpowiedzi badanych określające tematykę przyszłych studiów wskazują na znaczną spójność potrzeb edukacyjnych absolwentów z ofertą kształcenia Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej

 

Dziękujemy dotychczasowym absolwentom za udział w badaniu ankietowym i zachęcamy przyszłych do udziału w jego kolejnych edycjach.  

 

Realizacja badań: Małgorzata Gwizdalska, Biuro Karier GWSH 

 

fb.jpeg  

Autor artykułu: (mg)